Privacybeleid Ayurtouch

Contact gegevens:
Adres: Leek 14, 1862 JC Bergen
e-mail: mail@ayurtouch.nl
Telefoonnummer: 06 18882851
Website: www.ayurtouch.nl

Jouw persoonsgegevens
Ayurtouch vraagt bij het maken van een afspraak naar jouw telefoonnummer en e-mailadres.
Voorafgaand aan de eerste behandeling wordt er een intake gesprek gehouden, waarbij naar jouw persoonsgegevens wordt gevraagd. Dit is een voorwaarde om de behandeling goed op jouw situatie af te kunnen stemmen. Sommige categorieën persoonsgegevens die we verzamelen kwalificeren we als ‘bijzondere gegevens’, op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor de massage hebben we je medische gegevens nodig, en hierin hebben wij een beroepsgeheim. Bij de intake stellen we vragen over bijv. recentelijke operaties of medicijngebruik. Als wij gegevens van je arts nodig hebben, kan dat alleen met jouw voorafgaande toestemming. Je kunt er zelf voor kiezen om deze bijzondere gegevens met ons te delen. Als je bijzondere gegevens met ons deelt, stem je ermee in dat we deze gegevens gebruiken voor de aangegeven doeleinden (de massages). Bijzondere gegevens gebruiken we alleen voor zover dit wettelijk is toegestaan of met jouw toestemming.
De toestemming kun je ieder moment intrekken. Houd er rekening mee dat je in sommige gevallen dan geen of minder goed gebruik kan maken van onze dienst.
Een overzicht van de gegevens die wij aan je kunnen vragen:

 • Voornaam en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Medicijngebruik
 • Recentelijke operaties
 • Eet/slaappatroon
 • Allergieën/intoleranties
 • Bijzonderheden gezondheid

Verwerking gegevens
Ayurtouch verwerkt jouw (medische) persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om de massage/behandeling goed op jouw situatie af te kunnen stemmen en om op een verantwoordelijke en veilige manier een massage/behandeling te kunnen geven.
 • Om contact te kunnen leggen in verband met een te maken of ingeplande afspraak.
 • Voor het afhandelen van de betaling.
 • Voor het verzenden van de nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden
De persoonsgegevens worden zonder jouw schriftelijke toestemming niet aan derden verstrekt, behoudens onder speciale omstandigheden waarin moet worden voldaan aan een wettelijke verplichting.

Bewaren van persoonsgegevens
De persoonsgegevens die zijn verstrekt tijdens het intake gesprek en de rapportage van de behandelingen worden digitaal bewaard op een beveiligde computer. De back-up wordt bewaard op een usb-stick. Ayurtouch bewaart deze gegevens nog 15 jaar na de laatste afspraak, waarna ze worden vernietigd. De bestanden zijn alleen toegankelijk voor de eigenaar van Ayurtouch.
Heb je je alleen ingeschreven voor de nieuwsbrief? Deze gegevens blijven bewaard zolang je ingeschreven staat, zodra je je uitschrijft worden binnen een maand je gegevens verwijderd.

Jouw rechten met betrekking tot deze gegevens

 • Je hebt altijd recht op inzage, rectificatie en/of wissen/verwijderen van je gegevens en ook om tegen de verwerking van je gegevens bezwaar te maken. Neem hiervoor contact op met Ayurtouch.
 • Je hebt het recht op overdracht van je gegevens en op het intrekken van de toestemming voor het verwerken van je gegevens. Neem hiervoor contact op met Ayurtouch.
 • Ayurtouch gaat heel zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Mocht je echter merken dat er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan direct contact met ons op. Als je klachten hebt over hoe wij met jouw gegevens omgaan, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies.